dimecres, 17 d’octubre de 2007

Contaminació Electromagnètica‏


Contaminació electromagnètica és l’exposició contínua a camps electromagnètics que provenen, principalment, de dos fonts: d’una banda, les línies d’alta tensió i subestacions elèctriques i, de l’altra, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, picoantenes i sistemes de telecomunicació.

Aquí teniu el vídeo “Contra Corriente” de Pedro Barbadillo censurat a la televisió pública espanyola

La contaminació electromagnètica UN PERILL REAL PER A LA NOSTRA SALUT