dijous, 30 de juny de 2011

Què és un ERO?

Informació que arriba a través de l'assemblea de la vila de Gràcia-Que és un ERO? 

És un procediment previst a la legislació laboral davant al que s'ha d'acollir una empresa davant d'una situació de crisi, quan pretengui, en el pitjor dels casos, acomiadar un determinat nombre de treballadors o be adoptar determinades mesures de flexibilitzar interna com la reducció o suspensió de contractes enviant durant un determinat període de temps els treballadors a l'atur tot i que mantenint vigents els contractes de treball.

-En que consisteix aquest procediment? L'empresa comunica al Departament de treball l'inici del període de consultes, ja sigui amb la pretensió d'acomiadar i/o suspendre contractes- amb la representació legal dels treballadors, aquest procés de consultes té un període de 30 dies, en el present cas, aquest període de consultes pot acabar amb acord, en el que la representació legal dels treballadors té legitimació per arribar aquests acords dins d'una lògica de minimització dels efectes d'aquest ERE amb majors indemnitzacions a les legalment previstes, reducció del nombre d'afectats recol•locacions etc.
Si els representant dels treballadors i l'empresa arriben a un acord el Departament de Treball [En l'actualitat d'empresa i ocupació] simplement ratifica l'acord observant que en el procés de l'acord no hagi existit una situació coactiva, abusiva o fraudulenta.

També la representació legal dels treballadors es pot oposar i en aquest cas és el Departament de Treball es qui resol, denegant l'ERO o acceptant parcial o totalment el contingut de l'ERO.

 • -Cal tenir clar que l'aprovació o desestimació d'un ERO té amb caràcter prevalent un criteri eminenment polític ja que la ponderació dels factors en relació a l'abast de les mesures proposades és molt indeterminada i té una forta càrrega subjectiva i la seve interpretació no és ni molt menys unívoca.

 • -En aquest sentit és important tenir present que el marc en el que s'ubica un ERO en el sector públic té aquesta ineludible tarannà polític, en primer lloc, per el marc que s'acorda aquest ERO,és en un marc de retallades, fruit d'una opció per una política econòmica i per uns membres del govern que tenen un evident conflicte d'interessos començat pel mateix Boi Ruíz.

 • -En segon lloc, aplicar un procés d'ERO a una empresa que presta un servei públic és evidentment disfuncional, ja que esta pensada per empreses privades en crisis, i els centres sanitaris de la xarxa pública sempre tenen com a criteri principal prestar aquest servei amb criteris essent un criteri absolutament secundari els criteris de rendibilitat econòmica deixant de banda que és la mateixa administració que supervisa les seves mateixes retallades tancant el cicle.

 • Per la qual cosa mai aprovar aquest ERO o no pot quedar acotat a criteris tècnics o jurídics sino que obeeix a un criteri polític-patronal i correlativament la seva resposta cal que sigui política i sindical entesa aquesta com la lluita conujunta de treballadors i usuaris

 • -Estratègies, es important que la gent NO es deixi abrumar per una retòrica tècnicista o fatalista que intenten amagar sota una imatge de falsa neutralitat i asepsia una cosa que no es neutral ni asèptica aprovar o no un ERO per part de l'Administració obeeix a un criteri polític si l'aprovació d'un ERO suposa un cost polític excessivament elevat el més probable és que no s'aprovi o quedi minimitzat.

 • -És imprescindible per tant que atès que la representació dels treballadors esta legitimada per acceptar acords es vegi recolzada per l'asemblea de treballadors en la seva negativa per acceptar acords.

 • -Així és imprescindible que tota la informació de la memòria del ERO es faci arribar a tots els treballadors, que es publicitin les actes de la Comissió negociadora i que s'accepti la presencia de membres de l'Assemblea de treballadors en el període de consultes.

 • -L'estrategia sindical i jurídica, i la solidaritat entre companys i usuaris són eines de confrontació necessàries en aquest ERO.
  http://www.facebook.coml/11864dqmaA2R9cmCi6uP8P7qqkA www.eleconomista.es/economia/noticias/3008810/04/11/10/Los-sindicatos-se-llevan-hastael-10-del-coste-por-despido-de-los-ERE.html%23comment-900740
  Para los que llevéis cuestiones relacionadas con despidos en la Generalitat de Catalunya por causa de los recortes, tened en cuenta esta moción parlamentaria que se acordó en el Parlament el pasado 6/06/2011 (página 17):
  http://www.facebook.com/l/11864vuQca9HfzZqchI9Mvooy2Q/www.parlament.cat/activitat/bopc/09b081.pdf

  El Parlament insta al Govern de la Generalitat a "abstenir-se d’adoptar cap mesura adreçada a la reducció de les plantilles d’empleats públics i accedir només a la possible racionalització o redistribució dels empleats públics quan s’hagi negociat amb els sindicats de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat", Mesa que està formada per sindicats majoritaris.

dimecres, 29 de juny de 2011

:: Dijous 30 a les 18h davant de l'Hospital del Mar: Marxa per una Sanitat pública i de qualitat
Són temps de crisi. Però no només de crisi econòmica, sinó també social, són temps en què els nostres drets estan en crisi.

El dia 30 es presentarà la proposta d'ERO de 194 persones del Parc Salut Mar. Ens retallen no la sanitat pública, sinó els nostres drets socials bàsics.
I sabem que els drets sempre han estat fruit de lluites socials, mai no ens els han regalat.

Així que no només ens solidaritzem amb les persones amenaçades de ser acomiadades, sinó que com usuaris, com ciutadans indignats, estem disposats a reconquerir el nostre dret a la salut.

Per això, aquest dijous 30 fem una marxa per la sanitat. Per una sanitat pública i de qualitat.

Marxa reivindicativa en la que tots ens convertim en superherois, perquè haurem de ser-ho si volem tenir una vida digna després de les retallades. I és per això que Super Sano hi serà aquests dijous. Perquè Super Sano (si encara no coneixes aquest superheroi, clica aquí) som Super Sano som totes, els treballadors afectats per les retallades, les usuàries que veuen com lis retallen els seus drets

Des de l'Hospital del Mar fins a Can Mas (agafarem un transport públic entre mig, ara que encara hi queden:-), per acabar la protesta davant de la casa d'un dels responsables de les retallades, però no l'únic.

No volem cap ERO al Parc Salut Mar, que reduirà la qualitat de l'assistència; tampoc no permetrem cap reducció de conveni. Si volen retallades, que es retallin els sous!

Com sempre, però pot ser aquesta vegada encara més, la teva participació és important. Hem de plantar cara a les retallades que vol aprovar el Govern de CiU i que afecten als més afectats per la crisi, però no als seus responsables. I ja estan en marxa:

::RETALLADES ASSISTENCIALS:
   --> Hospital de l´Esperança:
 • Tancament d´urgències.
 • Tancament de 30 llits de llarga estada i 20 llits de convalescència.
 • Reorganització interna de quiròfans: 140 IQ menys.
 • Eliminació IQ:  COT i oftalmo.
   --> Hospital del Mar:
 • UH10  tancada.
 • Tancament de la UH30 i
 • UH70 durant els mesos d´estiu.
  --> Centre Fòrum:
 • Tancament de 20+12 llits de llarga estada.
 • Tancament de les urgències psiquiatría Fòrum.
> En general:
 • No es donen berenars (només als diabètics)
 • No es dona aigua amb els àpats.
 • En cas d´una hipoglicèmia, costa trobar suc i iogurts a la nevera.
 • Material de pèssima qualitat: bolquers, empapadors,..
 • Reducció de material, fàrmacs i instrumental (2ª QX)
 • Ja no es canvien cada dia els llençols.

Esdeveniment a facebook
etiqueta a Twitter #EREMar #retallades #SuperSano
Material de difusió

Més informació:
http://assembleabarceloneta.wordpress.com/
http://assembleadegracia.com/blog/
http://labarcelonetaambelaiguaalcoll.blogspot.com/

dimarts, 28 de juny de 2011

Eina digital per aturar desnonaments

La resistència al carrer reflectida a la xarxa, l'organització de la xarxa, coordinada als carrers.

http://stopdesahucios.tomalaplaza.net/main


Perquè cada dia la solidaritat és fa més forta...

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/