dimarts, 6 de setembre de 2011

Resum de la reunió mantinguda amb la Regidora Mercé Homs


A continuació trobareu l'ordre del dia que li vam enviar a la Regidora per a la reunió que es va mantenir el dilluns 5 de setembre, i els punts comentats amb les respostes de la Regidora. 

Són apunts de la reunió i no es tracta d'un acta oficial.

Barcelona, 31 'agost de 2011


Assitents:

Mercé Homs, Regidora
J.M Homdedeu, tècnic de barr
Lourdes López,
Antonio García, 
Pepa Picas, 
Xavier
María del Pino 
Gala Pin
a l'atenció de la Regidora del Districte de Ciutat Vella, Mercé Homs
L'associació de veïns de l'òstia i la plataforma d'afectats en defensa de La Barceloneta es dirigeixen a vostè per exposar-li els temes que tractaran en la reunió del proper 5 de setembre, així com els noms dels assistents a aquesta reunió. La intenció és avançar-li les preocupacions i el treball que fan aquestes dues entitats, així com estalviar temps en la pròpia reunió, i poder comptar ja amb la informació pertinent.
0. Presentació de les dues entitats a la Regidora.


 1. Text Refós i Comissió de seguiment del Text Refós.


La web de Foment de Ciutat Vella anunciava al juny passat la redacció d'un Text Refós per a La Barceloneta, què es convertiria en el nou pla urbanístic de referència pel barri. Arran de la notícia, es generà la xarxa del barri, composada per múltiples entitats i veïns per tal de conformar una comissió de seguiment vinculant d'aquesta redacció.
a) Volem conèixer l'estat en què es troba la redacció de la refosa,


              b) així com si Districte té voluntat de donar-li continuïtat a la formació  
            d'una comissió de seguiment composada pel teixit social de La  
            Barceloneta de caràcter vinculant.


S'adjunta la proposta elaborada pels veïns que ja va estar presentada a la Regidora al mes d'abril


Les dues qüestions plantejades a dalt són les que mereixen més interès per part de les dues entitats, però enllacen amb els següents temes sobre els que creiem oportú tenir informació sobre els següents temes:


d) Clínica Barceloneta: el seu suposat trasllat als terrenys de Nova Bocana, i la construcció en la seva ubicació actual d'habitatge VPO


e) construcció d'habitatge de VPO a la zona marítimo terrestres

Entra en el pack de planejament. S'informarà al respecte


f) situació i calendari d'execució de la Reforma del Moll dels Pescadors i de la II Reforma de Nova Bocana

És el que ens pot donar menys informació, entra a nivell d'Urbanisme de Barcelona. Són partidaris de planejament i de comissió de seguiment, s'ha d'informar al respecte amb Hàbitat urbà. Són partidaris, perquè la Barceloneta és un lloc estratègic, entre d'altres, pel Front Marítim.
Assegura que el projecte està aturat i el rellotge no corre.

Abans de Nadal ens hem de poder tornar a trobar per fer un calendari, per parlar de com actuem amb comissió de seguiment i començar.

Això ha de continuar en marxa.

Suposa que no hi haurà cap problema en donar els documents que té l'equip redactor.

Paquet de documents que se li passa a l'empresa. Es compromet a passar-nos els textos i documents que té l'empresa després de festa major 


 1. Cooperativa obrera Popular el Siglo XX. La voluntat és presentar a la Regidora les demandes i el treball veïnal que s'està fent envers aquest espai.


Respecte a l'edifici volem conèixer qui són els seus actuals propietaris, en quin estat es troben les negociacions per part del Districte amb ells per adquirir l'edifici.

La informació que té és que hi havia negociacions fetes, s'anava a comprar, però es va aturar. Perquè “nosaltres” vam dir que no [sic.]

demana temps per esberinar com està el tema i què passa amb la propietat i la possibilitat d'adquisició. Se li explica el frau que hi ha en el procés d'adquisició i se li demana que actuï per desfer aquest frau. Ho mirarà

Es compromet a  tenir i donar-nos informació a principis de novembre.

Hi ha un compromís de que serà el barri qui decidirà, i serà pel barri.
El compromís dels veïns és fer-li arribar un document que expliqui què s'enten com equipament social 


 1. Local: la Regidora coneix la demanda història d'aquestes dues entitats de poder comptar amb un espai per poder desenvolupar la seva tasca amb menys precarietat. Es tractaria de parlar de les possibles opcions amb què compta Districte. 

No és partidària de l'opció de cessió.
Posaran facilitats amb un estàndards comuns.

Volen ajudar [sic.] a la gent que té ganes de fer coses, i veure com es finançarà.

A part, J.M Homdedeu explica que ha parlat amb Parcs i Jardins pel tema batucada, i el local de la platja, no hi ha problema en que es faci servir, cal tancar calendari i condicions.

Es volen assegurar de que al local no li passi res.  veure quina solució posar per quan tanqui local durant l'hivern.


 1. Situació actual del barri: el turisme i les seves conseqüències a l'estiu, les llicències de terrasses, de quina manera es perseguiran ara els HUT's i es garantirà el dret a l'habitatge en un barri amb una greu mancança...

No se'n poden donar cap llicència més.
  Mesures per HUT's: partidària que existeixen en edificis en què no hi han veïns.
  Debat que tenen obert, volen vincular-ho a urbanisme, parlen amb habitatge, turisme (SA?)
  S'ha de tenir una oferta pels turistes, i  multar als que no estiguen en edificis no unificats [aquesta última part és la que té al cap, encara ho estan debatint a nivell intern]
  No està tancat com a tema, pot ser s'ha de fer modificació Pla d'Usos
  “Oferta allotjament turístic que Barcelona ha de tenir”

Procediment: cens legal, i després actuen quan hi han denúncies. 
Se li demana un cens REAL dels apartaments existents i que s'obligui a les terrasses a complir amb les llicències. 


 1. Acord entre l'Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona signat el 30 de novembre de 2001, com a veïns creiem necessari conèixer aquest acord, en què s'han invertit els diners que surten d'aquest acord, així com fer una proposta en relació a això.


Conèixer també si els diners que avançarà l'ajuntament per la construcció del CEIP Mediterrània procedeixen d'aquest acord, i quin és el calendari d'obres previst.
Gener es comencen les obres CEIP. Estan a punt signar conveni amb Gene per vore quan els tornen els diners. La resta va també a la rehabilitació habitatges pescadors

Miles de Viviendas: només surten 6 habitatges. Proposa que ens repensem si volem un  equipament social.

Espai social on puguin intervindre diverses entitats.

Pot ser van a manteniment i rehabilitació habitatge el que sobri dels diners. 
Se li proposa que quan la Generalitat torni els diners del CEIP (prioritat absoluta pel barri), s'inverteixin en rehabilitar l'edifici del Siglo XX, no ho descarta. 
Es farà Consell de barri, i afirma que a la Barceloneta existia i estava constituit [sic.]

I audiència Pública.

dilluns, 5 de setembre de 2011

Obra Social La PAH. ¡Nueva Campaña!

Durante los más de dos años y medio de existencia de la PAH hemos hecho todo lo posible para frenar los desahucios.

Frente a una ley injusta que permite a las entidades financieras echar a las familias de sus casas al mismo tiempo que les sigue reclamando buena parte de la deuda de por vida, hemos agotado las vías judiciales y administrativas para defender los derechos más básicos:
 • Hemos intentado negociar con cajas y bancos para que aplicaran la dación en pago y dejaran permanecer a las familias en régimen de alquiler social.
 • Hemos intentado lograr justicia a través de los tribunales.
 • Hemos intentado cambiar la ley en el Congreso.
 • Hemos intentado que los ayuntamientos defiendan a sus ciudadanos impidiendo los desahucios por motivos económicos.
No ha sido en balde. Hemos puesto el problema en la agenda política y en algunas ocasiones hemos logrado pequeñas grandes victorias: daciones en pago, posponer decenas de desahucios, familias realojadas en régimen de alquiler asequible, decenas de mociones de ayuntamientos que se han sumado a la exigencia de cambiar la ley.

Sin embargo, en demasiadas ocasiones una y otra vez hemos topado con la arrogancia de las entidades financieras, con la injusticia de una ley que sobreprotege a los bancos y con la cobardía de unas administraciones que no se atreven a poner límites a la avaricia del sector financiero.


Así que: Ante la creciente oleada de desahucios. Ante la dramática situación en la que se encuentran centenares de miles de familias. Ante unas administraciones públicas sin voluntad política para dar respuesta a una  situación de auténtica emergencia habitacional. Ante un Estado fallido incapaz de garantizar los derechos más elementales  y de atajar la sangría de desalojos que se producen cada día (más de 240 en todo el Estado). Ante unos poderes públicos que anteponen los beneficios de la banca a la solvencia y supervivencia de las personas. Ante la actuación antidemocrática y caciquil de PSOE y PP que  bloquean  en la mesa del Congreso la ILP sobre dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y  alquiler social promovida entre otras organizaciones por la PAH. Ante a los nuevos dispositivos que pretenden desactivar las concentraciones ciudadanas contra los desahucios, la PAH quiere gritar alto y fuerte que:  Ni las multas, ni las sanciones administrativas, ni el intento de criminizalización del movimiento, ni las fechas abiertas emitidas por algunos jueces con el objetivo de impedir las concentraciones, ni las actuaciones policiales que a traición se presentan horas antes de la establecida por el juez para hacer efectivo el desahucio, lograrán detener el movimiento ni acallar nuestras voces.

Ante nuevos escenarios, nuevas y mejores estrategias. La PAH lanza su nueva campaña. Una campaña que estamos convencidos marcará un punto de inflexión. Una campaña que persigue la reapropiación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias. De manera que en aquellos casos en que las concentraciones ciudadanas no consigan paralizar los desalojos la PAH apoyará y dará cobertura a las familias para que no se queden en la calle. El objetivo es triple : Primero, recuperar la función social de una vivienda vacía  para garantizar que la familia no quede en la calle. Segundo, agudizar la presión sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago. Y tercero, forzar a las administraciones públicas a que adopten de una vez por todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda.

La Campaña “Obra Social la PAH” nace para hacer efectivo el Derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la C.E., en el artículo 25 de la Declaración Universal de los DDHH así como en el artículo 11 del PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) y sistemáticamente vulnerado por el Estado Español.


Web de la PAH

Video a TV3 de la primera reapropiació


La PAH a twitter @La_PAH


i a facebook