dimarts, 18 de setembre de 2007

Mandat Municipal 2008-2011


Avui dia 18 de setembre en la Plaça BonSuccès es constituïx el Consell de Districte
Segons El Periódico la inversió municipal creixerà un 21% a Barcelona aquest mandat
Entre "ELS DEU PROJECTES ESTRELLA DEL MANDAT 2008-2011" a Barcelona no es troba el Pla dels Ascensors
Segons El Punt no es posarà "Ni una pedra nova en quatre anys"