dimarts, 4 de març de 2008

Apartaments turístics

Barcelona prepara un protocol d'inspecció dels apartaments turístics

Durant el procés de recollida d'aportacions del pla d'actuació del districte de Ciutat Vella (PAD) els ciutadans d'aquest territori van fer arribar 135 comentaris relacionats amb els problemes que genera el turisme, i molts es van referir concretament als apartaments turístics. Durant les reunions del PAD, el districte de Ciutat Vella va anunciar que el govern municipal està preparant un protocol d'inspecció d'aquestes instal·lacions. La nova llei d'habitatge, que entra en vigor el 9 d'abril vinent, atorga als ajuntaments la potestat de donar les llicències d'aquesta activitat i de sancionar els que no compleixin les normes

Llegir article