dimecres, 3 d’octubre de 2007

Consideracions davant el debat del PAM 2008-2011


Davant el procés encetat de debat del PAM (Pla d’Acció Municipal 2008-2011), la Favb vol fer públiques diverses consideracions.
En primer lloc i en relació al document entenem que, contràriament al que s’ha manifestat per part de l’equip de govern municipal, la manca de mesures concretes, retallades del document original, no afavoreix la participació sinó que escamoteja a l’opinió ciutadana l’anàlisi de l’abast i els continguts de les intervencions previstes.
Respecte del procés iniciat, tal com ja hem manifestat juntament amb altres entitats ciutadanes, circumscriure’l als dos mesos previstos és massa poc temps. La confluència dels PAD (Plans d’Acció dels Districtes) amb el PAM obliga les entitats a un ritme que no és assumible per a moltes d’elles, especialment en el cas de les entitats veïnals, formades per persones voluntàries que han de compatibilitzar la seva vida personal, laboral i familiar amb la dedicació a l’associació de veïnes i veïns.
El cost previst per a aquest procés, que s’ha xifrat en un milió d’euros, ens sembla excessiu des de la perspectiva d’una ciutat amb greus i urgents necessitats socials a cobrir.
La descripció del procés, amb múltiples vies de participació (SMS, telèfon, correu electrònic) sota el pretext d’afavorir la participació individual, corre el risc de representar una cortina de fum per diluir les veus crítiques a la ciutat, generant processos de difícil resposta i reforçant la idea estesa de desconfiança respecte dels representants polítics i abonant la cultura de la queixa reactiva. Entenem que la saturació de la participació no garanteix la seva qualitat i que cal promoure processos de debat obert, de deliberació, de responsabilització col·lectiva dels temes claus a la ciutat.
Les dinàmiques que s’han iniciat ja barri a barri en alguns sectors de la ciutat no han de substituir processos ni interlocutors que es mouen el l’àmbit dels districtes. Moltes de les problemàtiques de Barcelona depassen els límits dels barris i tenen dimensions de districte, de ciutat o fins i tot metropolitanes. El debat polític no ha de tenir la finalitat d’enfrontar o neutralitzar barris sinó de promoure l’equitat i la solidaritat entre ells.

Per tant, demanem:

Que es faci públic el document complert amb les mesures.
Que el procés de debat s’allargui fins al febrer de 2008.
Que es promoguin processos de debat deliberatius i transversals que potenciïn respostes col·lectives.
Considerar el Districte com a marc polític del debat dels PADs.

Barcelona, 1 d'octubre de 2007