divendres, 5 d’octubre de 2007

Ciutat Vella té 1.200 pisos turístics il•legals


Els apartaments turístics són llogats majoritàriament per parelles i famílies procedents de la UE
FRANCESC MELCION
La prohibició que aplica des del 2005 el districte de Ciutat Vella a la creació de nous apartaments turístics no ha aconseguit frenar-ne la proliferació, i es calcula que actualment hi ha uns 1.200 pisos que es lloguen a turistes de manera il·legal. Tot i que aquesta xifra és molt elevada tenint en compte que els pisos registrats legalment per a aquesta activitat al districte arriben als 850, l'Associació d'Apartaments Turístics (Apartur) assegura que el nombre d'apartaments il·legals ha disminuït, perquè abans de l'estiu la xifra arribava als 1.600 immobles.
Aquesta situació ha portat el grup de CiU a reclamar al consistori que apliqui noves mesures per controlar la proliferació de pisos il·legals destinats al turisme i evitar les molèsties als veïns. Una de les exigències principals que els nacionalistes traslladaran avui a la reunió del consell del districte de Ciutat Vella és que augmenti el nombre d'inspeccions i que "es destinin tots els esforços i els recursos polítics, tècnics i pressupostaris necessaris per regularitzar aquests apartaments" de cara a aquest mandat.
Es dóna el cas que Ciutat Vella concentra el 80 per cent dels pisos de lloguer per a turistes que hi ha a la ciutat. La moratòria aplicada en aquest districte ha traslladat a l'Eixample aquesta activitat.