dilluns, 6 d’octubre de 2008

Fòrum Veïnal de Ciutat Vella

Benvolgudes, benvolguts,

Diverses entitats veïnals del disticte venim constatant els darrers anys un progressiu deteriorament de les condicions de vida als nostres carrers, en part pel creixent impacte del turisme, de l’especulació immobiliaria, la privatització de l’espai públic, els sorolls, la manca d’una planificació en la mobilitat … Al mateix temps el teixit veïnal del Districte s’ha anat fragmentant i atomitzant i tot i els signes recents de recuperació de la força de les entitats, creiem que cal donar un nou impuls i afavorir la vertebració de totes les entitas, grups i persones que han manifestat el seu interés en tractar alguns o diversos d’aquests problemas.

Per això us proposem celebrar a la tardor el Primer Fòrum Veïnal de Ciutat Vella. El dia en que el volem dur a terme és l’11 d’octubre al Centre del Forat de la Vergonya (Futura Plaça de les Lluites Veïnals).

Llegir més