diumenge, 23 de març de 2008

IPC real

Aquí teniu una web que neix amb el propòsit d'oferir un Indice de Preus de Consum alternatiu, no oficial, tractant de recollir en ell solament els productes que afecten de forma més immediata al ciutadà, especialment a les rendes mes baixes.
L'IPC real alternatiu interanual es va situar en Febrer en el 8.3%
Producte de major augment interanual: Llet , 28.2%
IPC Pa , Llet, Pollastre : 16.16%
Hem realitzat els càlculs basant-se en productes que són de consum habitual i en la majoria de casos bàsics i indispensables (pa, llet, electricitat, combustible...) i descartant la majoria dels quals actualment s'usen per al càlcul oficial, entre ells per exemple, el preu de les flors ,operacions de cirurgia estètica, joies, que entenem no suposen una despesa ni quotidià ni necessari.

Les dades dels productes estan extrets de l'Institut Nacional d'Estadística , i per al càlcul de l'índex general s'han usat les mateixes ponderacions, de forma proporcional, que utilitza el citat institut.

Les hipoteques, no estan incloses atès que l'IPC oficial no ho fa, i és d'ell d'on obtenim les dades.

1 comentari:

economista excéptico ha dit...

Muy buena iniciativa, ahí van un para de apuntes para la gente que no haya leído la página:

-Actualmente, el IPC oficial, se calcula sobre un total de 491 productos, entre los que se incluyen operaciones de cirugía estética, las flores, joyería, accesorios de jardín y el servicio doméstico, estos y muchos otros no hemos creido correcto incluirlos.

-¿Por qué no se incluye la indumentaria? La ropa, cuando la cosa está justa, los mayores zurcimos con discrección y los niños se llenan de coderas y rodilleras, el estómago solo lo llenan con comida. En cuanto a las hipotecas, no se han incluido por que el IPC oficial no las contempla, y es de este de donde parten nuestros datos.