dimecres, 6 de febrer de 2008

Salut companys:


Les hores encartellant, d’assemblees o reunions, de la preparació d’accions, de xerrades o actes, de lligar caps i grups, no han estat en va.

Buseros/es incombustibles, treballadors/es del metro, ateneus populars, centres socials okupats, assemblees de joves, col·lectius d’immigrants, comitès d’empresa i sindicats que no es venen al capital, a les associacions de veïns/es, a les cooperatives del barri i a les de més enllà, als col·lectius que lluiten per l’alliberament sexual, als i les que no varen anar a treballar el dijous 24 al matí i a totes aquelles persones que a nivell individual, d’una manera o un altre, han ajudat a que es desestimi la demanda…

Des de l’assemblea de Can Vies volem mostrar , mitjançant aquesta carta, tot el nostre afecte a totes aquelles persones que d’una manera o altre han fet possible que el futur de Can Vies passi per la continuïtat en el temps com a Centre Social Autogestionat.

Can Vies ha sigut des de els seus inicis un punt de trobada i confluència de persones, maneres de fer i ideologies diferents -o no tant-. Tenim molt clar que la mobilització aconseguida abans i durant el judici, és fruit d’aquests deu anys de feina. Alhora també sabem que ho hem aconseguit precisament gràcies a la potencialització d’aquesta confluència. La nostra raó de ser és fer de Can Vies la casa de totes aquelles persones que busquen transformar d’arrel la societat per sobre de sigles o personalismes; en buscar superar els conflictes atàvics que han llastrat el camí dels moviments socials de base al llarg de la història. I creiem que en aquest cas ho hem aconseguit.

De tots els que han sentit com a pròpia l’alegria que la demanda hagi estat desestimada, depèn que tot plegat quedi en un fet puntual o sigui un pas més en la unió, cada cop més sòlida, dels que ens rebel·lem contra aquest sistema que ofega la potencialitat de les nostres vides.

Ens sentim orgullosos d’haver participat amb tots vosaltres en aquesta petita però important victòria.

Amunt els que lluiten.

Lluitar, crear, assemblees populars.

Ara sí, Can Vies és del barri i es queda al barri!