dimecres, 21 de novembre de 2007

Manifest en defensa de CollserolaLes persones que signem aquest document ens manifestem en contra del Projecte d’obra civil per la instal·lació d’una muntanya russa al Parc d’Atraccions del Tibidabo, publicat al BOP 18.10.2007, que causa la tala de més de 200 alzines centenàries i destrueix el bosc. Per aquest motiu sol·licitem a l’Alcalde de Barcelona:

1.- Que es retiri el Projecte d’obra civil d’instal·lació d’una muntanya russa al Parc d’Atraccions del Tibidabo, i el corresponent muntatge d’estructura metàl·lica.

2.- 2.1. Que s’accepti el Recurs contra el Pla Especial del Tibidabo; 2.2. S’en anul·li l’aprovació, perquè legitima obres que destrueixen la muntanya; 2.3. Que s’anul·lin tots els projectes aprovats en aplicació d’aquell; 2.4. I que no s’en tramiti cap més.

3.- Que l’Ajuntament reclami al Parlament de Catalunya l’acceleració de la Declaració de Parc Natural de Collserola, on es defineixi amb precisió el límit front l’expansió urbana, els equipaments desmesurats i el maltractament de les zones forestals.

4.- Que es redacti el Pla Especial del PEIN, modificant el PGM, amb experts en medi ambient, consens ciutadà i estricte respecte a l’esperit de la inclusió en la Xarxa Natura 2000 i a l’Agenda 21 local per la sostenibilitat de Barcelona.

Signatura per adhesions individuals