dissabte, 7 de novembre de 2009

Pisos turístics

El Síndic demana tancar els pisos turístics als tres avisos

Les nombroses queixes presentades principalment per veïns de Ciutat Vella, l’Eixample i Sant Martí han fet que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, i la síndica de Barcelona, Pilar Malla, proposin la creació d’un règim intern d’obligacions i prohibicions en la regulació dels pisos d’ús turístic, que inclou la possibilitat de revocar la llicència d’un apartament si els agents de l’autoritat registren més de tres incidències causades pels usuaris d’una mateixa vivenda.
La seva aprovació faria saltar d’alegria més d’un, com Francesc Deó, veí d’una finca del carrer de València on 12 dels 15 pisos estan dedicats a l’ús turístic, i que només aquest estiu ja ha posat sis denúncies per soroll davant de la Guàrdia Urbana.
El fet que les queixes vagin lligades a les conductes dels usuaris dels pisos turístics, que en moltes ocasions mostren un menyspreu evident envers les regles de convivència i les normes de règim intern de l’immoble, i el canvi constant d’inquilins d’aquest tipus de vivendes, cosa que no ajuda precisament a solucionar el problema, són dos dels factors que han empès els defensors de les persones a articular una proposta de règim d’actuacions, conformada per vuit punts.

LLIBRE REGISTRE / El primer d’aquests punts assenyala l’obligació de l’explotador del pis turístic de tenir un llibre registre de comunicats d’entrada de viatgers (d’acord amb la normativa vigent). El segon indica una cosa tan òbvia com la prohibició de causar molèsties per soroll a la resta de veïns i el fet (també evident, però que vistes les situacions denunciades pels afectats no està de més recordar) que els responsables del comportament dels menors són els pares.
La proposta del Síndic també recull un aspecte moltes vegades sol·licitat pels qui pateixen la presència de pisos turístics a les seves finques: l’obligació de l’explotador de l’activitat d’oferir als inquilins un document que reculli les normes de convivència de la comunitat de veïns en què s’integren. Cosa que en moltes finques ja passa –fins i tot tenen cartells al portal amb les normes bàsiques de convivència en diversos idiomes–, encara que amb poc èxit en la majoria d’ocasions, segons expliquen els afectats.
Una de les propostes presentades ahir per Ribó i Malla que més agrairien els veïns si finalment s’aprovés, és la que indica que «l’explotador de l’activitat hauria d’acreditar la contractació d’un servei d’atenció les 24 hores per atendre de manera efectiva les incidències dels usuaris o inquilins». Com a mínim podrien desfogar-se.
Tot i això, el Síndic insisteix en el fet que, malgrat que prosperi una regulació semblant a la proposada, si no s’assegura una resposta ràpida davant una trucada dels veïns, difícilment es podrà aconseguir vèncer els recels que generen aquests apartaments.

Publicat en el diari el Periódico

1 comentari:

Anònim ha dit...

Somos las comunidades de vecinos las que más pueden hacer en contra de esta practica.No solo denunciando a los propietarios si no haciendo la vida imposible a los turistas ruidosos,que se sientan vigilados,se iran y si no vendra la guardia urbana debido al altercado con el vecino y se iran igual:Seños alcalde cierre los pisios turisticos o se los cerraremos nosotros y votaremos a otro.