dimarts, 28 d’octubre de 2008

Reportatge espai urbà_espai ciutadà


www.diaridebarcelona.cat