dilluns, 5 de maig de 2008

VIDEO: "Contracorrent" contaminació electromagnètica.

El 8 de gener del 2002 el programa Documents TV de La 2 de TVE anava a emetre aquest reportatge titulat ’Contracorrent’. En ell s'expliquen els perills i efectes per a la salut relacionats amb les línies d'alta tensió, les subestacions elèctriques i les antenes de telefonia mòbil. Mai va arribar a emetre's