dijous, 20 de març de 2008

L'Autoritat Portuària de Barcelona és denunciada per una part dels pescadors


La degradació del port de Barcelona i la manca d'ajudes al sector pesquer: estratègies político-urbanístiques per continuar remodelant un espai privilegiat

El 22 de novembre de 2007 la Cofradia de Pescadors va firmar el conveni amb l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) i la Generalitat per iniciar la reforma del port pesquer de Barcelona (Masala núm. 39 gener-febrer). Aquest conveni implica una reducció de la flota pesquera per la remodelació del port, on es crearan noves instal·lacions amb atractius turístics, esportius i d'oci. Un consorci d'empreses hoteleres i de restauració s'ocuparà d'habilitar els espais de cara al turisme, reduint l'espai per la flota pesquera a la meitat. Així una remodelació com aquesta afectarà a una superfície de 130.000 m2 en un entorn privilegiat, on s'anirà arraconant la vida pesquera del port. D'aquesta superfície, 42.000 m2 són destinats a la construcció de l'hotel Vela que està sent construït a primera línia de mar. Aquest projecte dissenyat per l'arquitecte Jaume Bofill compta amb una inversió de 157 milions d'euros. En canvi només es van destinar 2,7 milions d'euros per indemnitzacions laborals al sector pesquer d'arts menors després de firmar el conveni.

Un altre sector pesquer que està en desacord amb el conveni firmat per la Cofradia de Pescadors, està a punt de presentar una demanda judicial contra l'APB, a la que se li demana una indemnització d’uns 50 milions d'euros per danys i perjudicis a les embarcacions que es volen quedar al port tot i la remodelació prevista.

És evident que l'administració no vol donar un cop de mà a la pesca, i més concretament als vaixells d'arrossegament. Ja en les vagues del 2005 tot i les promeses del govern central que ajudarien a reformar la flota pesquera, en el fons no es va aconseguir res i cap pescador va rebre ajudes. És lamentable que un sector primari s'abandoni i quan estigui a punt de desaparèixer se'l vulgui salvar però a un preu molt alt pels propis treballadors.

L'abandonament i posterior deteriorament de les instal·lacions del port pesquer en els últims anys està generant noves situacions al port. Les casetes de pesca estan sent abandonades i de fa temps algunes persones amb problemes socioeconòmics s'han instal·lat en aquests espais. Està clar que l'espai portuari rep una política diferent a la resta de municipis i l'administració només intervindrà quan la degradació de l'espai justifiqui la desaparició parcial del port pesquer en mires a una renovació que produeixi beneficis com ara el turisme, l'oci i les embarcacions esportives i de luxe.

Aquest sector pesquer també està preocupat pels abocaments que s'estan fent pel dragatge del port, doncs el calat d'alguns vaixells container està obligant a fer més profund el port i tota la brutícia acumulada al port durant molts anys està sent llançada mar endins. Això obliga a les embarcacions a desplaçar-se més kilòmetres per buscar la pesca, doncs les zones més pròximes ja estan molt malmeses. Zones com on ara està el moll del gas ja estan totalment deteriorades, la desembocadura del Llobregat serà dragada i tots els residus seran tirats al mar, a més cal afegir els ja coneguts abocadors dos kilòmetres mar endins de la desembocadura del Besòs on s'aboquen residus d'indústries com Cros i brutícia del clavegueram de la ciutat. Tots aquests fets que podrien considerar-se delicte ecològic queden maquillats pels informes d'impacte mediambiental fets per l'administració.

Les operacions portuàries estan perjudicant el futur de la pesca i la salut del mar, doncs cal recordar quedes dels anys 60 a Barcelona no s'ha parat d'abocar residus al mar.

Extret del Masala

1 comentari:

antropólogo ha dit...

Los discursos antiguetos sirven para no hacer vivienda social. En el fondo se quiere evitar que los pobres se junten. Así de sencillo. Es como la política de dispersión de presos, pero aplicada a los pobres.