dimecres, 27 de febrer de 2008

La Llei de Barris


- És la primera llei aprovada pel tripartit, que es ven com el primer gran resultat del govern del tripartit.

- Està inspirada en Urban Network (una llei europea).

- Incorpora o ha d'incorporar cert estudi previ (no vinculant)

- Objectiu: Delimitar un lloc amb necessitats especials: - històriques - degudes a nous fenòmens

Per a això es fa una inversió extraordinària perquè aquest lloc “reflote”. - El pressupost inicial és de 400 milions d'euros, dels quals 396 ja s'han gastat (en la pròxima convocatòria es veurà d'on treuen la pasta).

La convocatòria és anual, Es pot dedicar un màxim de 20 milions d'euros per barri; més o menys el 50% ho posa l'Ajuntament i l'altre 50% la Generalitat

La llei de barris comprèn vuit àmbits d'actuació, per als quals cal especificar el projecte i qui paga cada cosa. Els pagadors poden ser Ajuntament, Generalitat i altres. Tot s'ha de portar a terme en quatre anys, solen ser projectes, per tant que conten amb un nivell de definició alta.

Més informació i debat Fòrum de la Barceloneta