dimecres, 30 de juny de 2010

Programa de salut del pla de barris

Estimats/des,

Estem iniciant un nou programa de salut als barris de Barcelona que està explicat als fulls adjunts. Aquest és un programa participatiu on ens agradaria comptar amb l’opinió de tots els veïns del barri. Actualment estem a la fase 1a del programa, en la qual es tracta de realitzar una detecció de necessitats i problemes de salut del barri.

Per aquest motiu ens agradaria convidar-vos a les properes sessions de diagnòstic de salut que es faran al Centre Cívic de la Barceloneta. Les dates dels grups de discussió són les següents:

  • Grup Joves (16-25 anys): dimecres 30 de juny a les 18:30. Sales D i E

  • Grup adults (26-60 anys): dijous 1 de juliol a les 18:00. Sales D i G.

És important que el màxim de persones que visquin o treballin al barri siguin representades per tenir una visió més àmplia i acurada dels problemes de salut.

Moltes gràcies,

Núria Calzada
Agència de Salut Pública de Barcelona
Telf: 34 932384566 / 932384545

616 06 52 48
ncalzada@aspb.es