dilluns, 19 d’octubre de 2009

Ajudes per renovar edificis a la Barceloneta

El districte de Ciutat Vella ha creat un programa d’ajudes per millorar les vivendes que ho necessitin, enquadrat dins del Pla de Barris de la Barceloneta. L’objectiu és la rehabilitació dels espais comuns de molts edificis de vivendes que registren danys que és possible reparar i que són producte dels anys d’ús habitual. Més d’un edifici de la Barceloneta mereix reparacions, tant per la seva preservació com pel seu valor testimonial.
Per optar-hi la gestió l’han de fer els propietaris o la comunitat de propietaris dels edificis de més de 30 anys, i que dediquin almenys el 70% de la superfície a vivenda habitual o permanent.
La pregunta inevitable és quin tipus d’obres rebran aquesta subvenció. La resposta és tècnica, sense que mediïn altres consideracions: rebran l’ajuda aquelles vivendes que els tècnics de l’Oficina del Pla de Barris de la Barceloneta determinin com a incloses en el pla i que compleixin les condicions, després d’una inspecció acurada, tenint com a valor afegit la qualitat del valor històric que pogués avaluar-se.
El districte ha informat que les comunitats de propietaris i els veïns que vulguin optar per la rehabilitació dels espais comuns han de posar-se en contacte amb l’oficina tècnica del Pla de Barris, per iniciar una primera fase de mediació que permeti, una vegada acabada, saber quines obres són necessàries a l’edifici i el seu cost.

ESTUDI DE VIABILITAT / Els passos previstos són que, una vegada en contacte els propietaris amb l’oficina tècnica, aquesta presentarà a la comunitat o als veïns un estudi de viabilitat. Si hi estan d’acord i decideixen seguir endavant, hauran d’aconseguir tres pressupostos i presentar-los. Llavors serà l’oficina tècnica del Pla de Barris qui determinarà la suma de la subvenció de cada pressupost i la comunitat podrà elegir quina empresa, de les que van presentar pressupost, farà les obres. Per últim, els actors intervinents, propietaris, oficina i constructora han de firmar el conveni d’execució.
Mónica Mateos, directora del Pla de Barris de la Barceloneta, ha assenyalat que es considera aquest programa el «producte estrella» del pla de rehabilitació del barri, en tant que contempla la situació dels veïns que passen per èpoques personals complicades. Des que van ser aprovades les bases d’aplicació s’han rebut 19 sol·licituds, de les quals set ja estan en la fase d’execució. Per informar-se sobre aquestes ajudes s’ha d’anar a l’oficina del Pla de Barris de la Barceloneta, al carrer de Balboa, 36, i per a una primera informació es pot visitar www.barcelonetapladebarris.cat.

Article publicat en el Periódico