dimecres, 30 de juliol de 2008

El principi del metre per metre

El Consell Executiu de la Generalitat aprovarà el setembre vinent un decret del Departament de Medi Ambient i Habitatge que millora les indemnitzacions a les persones afectades per operacions urbanístiques. El principi general que s'implantarà en els casos de dret a reallotjament és que els desplaçats rebin un habitatge de protecció oficial i unes indemnitzacions equivalents al valor real, en termes de mercat, de la casa que han de deixar forçosament. El projecte de decret també duplica el preu al qual es podran vendre els habitatges protegits, tot i que l'administració es reserva una opció preferent de compra. La nova normativa s'aplicarà de manera retroactiva a les fases ja resoltes d'operacions de reurbanització que estiguin en marxa a tot el país.

Llegir article