dissabte, 12 de febrer de 2011

Se suspèn l'aplicació del “pla dels ascensors” gràcies a la lluita veïnal

El passat 27 de gener la comissió d'urbanisme, infraestructures i habitatge de l'Ajuntament de Barcelona va acordar suspendre el pla dels ascensors, a partir d'una proposta d'ERC i amb el suport de tots els partits. Concretament, el que s'ha suspès és la tramitació dels PMUs (Pla de Millora Urbana) que havien de desenvolupar la Modificació del PGM (Pla General Metropolità) que coneixem com a “pla dels ascensors”.

Com és sabut, l'aplicació del pla hauria suposat la destrucció de fins a un 20% dels quarts de casa del barri per fer lloc al forat de l'ascensor -perquè en la majoria d'escales no hi cap-, i hauria suposat l'expulsió directa i indirecta de molts veïns. A més, la decisió de posar ascensors no era voluntària sinó que es deixava en mans d'un 50%+1 de les comunitats de propietaris, afavorint les immobiliàries i els grans capitals.

Aquest despropòsit va ser aprovat el febrer del 2007. Ara, tres anys més tard, ha acabat suspenent-se, ja completament desacreditat des de feia temps. Són tres anys de lluita veïnal tenaç contra un despropòsit i pel dret a decidir sobre el barri on vivim. Tres anys d'esforç per desentrellar i difondre l'amenaça d'un pla difícil d'explicar; tres anys de manifestacions, cassolades, assemblees, reunions, xerrades, jornades, butlletins, i un llarg etcètera; tres anys d'autoorganització veïnal davant d'un pla dictat sense miraments des d'un despatx. Sens dubte, si no hagués estat per la lluita veïnal, el pla hauria començat a aplicar-se i ara veuríem habitatges enderrocats a tort i a dret. En canvi, avui podem celebrar una victòria en la defensa de la Barceloneta.

Les raons d'aquesta lluita han estat i són tan clares com irrenunciables: no volem un pla que expulsi veïns, i tenim dret a participar i decidir en les coses que afecten el nostre barri: Cap pla sense els veïns, i cap veí fora del barri.

Però amb la suspensió del pla no n'hi ha prou, no podem abaixar la guàrdia, perquè s'està redactant un nou pla urbanístic que podria suposar el rellançament del pla dels ascensors: us ho expliquem a continuació:

Demanda unitària de les entitats del barri d'una comissió de seguiment del nou pla urbanístic

Des del juliol del 2010, l'equip d'arquitectes Urbaning 09 està redactant un nou pla urbanístic per a la Barceloneta que pretén refondre tots els planejaments urbanístics vigents al barri, principalment el PERI del 1985 (amb les modificacions de 1992 i 1999) i la Modificació del PGM del 2007 -el pla dels ascensors.

Des d'un primer moment es va reclamar a l'Ajuntament que el veïnat pogués tenir accés a la informació sobre el nou pla i intervenir en els criteris i continguts d'aquest. Per això, i tal com ho contempla la llei d'urbanisme, es va demanar la creació d'una comissió de seguiment de la redacció del nou Text Refós.

Ara la regidora del Districte de Ciutat Vella Assumpta Escarp ha acceptat negociar la proposta d'una comissió de seguiment del nou pla urbanístic (ha admès la negociació, però encara no hi ha el compromís de crear la comissió). També ha acceptat la presència d'un tècnic independent de consens que faci un seguiment de la redacció del pla. Davant d'aquesta oportunitat, el passat divendres 28 de gener vam presentar al Districte una proposta de comissió de seguiment consensuada per sis entitats de referència del barri. Aquest consens entre entitats és un pas valuosíssim per a la Barceloneta: fent front comú tenim més força per defensar i cuidar el barri.

El document presentat es basa en dos principis fonamentals: la transparència de la informació i la participació activa de les entitats veïnals en tot el procés. La comissió estaria composada per un assessor tècnic extern -el proposat és Josep Maria Vilanova-, per totes les associacions i entitats que ho desitgin, per representants de l'Ajuntament i per membres de l'equip redactor del pla. Tot plegat perquè aquest cop no es faci un pla sense els veïns. Estem davant de la possibilitat d'intervenir en el planejament urbanístic que ens afectarà des de la primera fase de diagnòstic i determinació d'objectius: no podem deixar passar l'ocasió. A més, hi tenim tot el dret del món.

El dijous 3 de febrer hi ha una primera reunió de totes les entitats interessades en la comissió de seguiment del nou pla urbanístic: comencem a treballar plegats!


Associació de Veïns de l'Òstia i Plataforma en Defensa de la Barceloneta