dilluns, 23 de novembre de 2009

Clam ciutadà contra la corrupció

El manifest llegit a la concentració:

CONTRA LA IMPUNITAT I LA CORRUPCIÓ

MOBILITZACIÓ POPULAR EN DEFENSA DEL BÉ PUBLIC

I

Els afers Millet i Pretòria han mostrat amb tota claredat que la corrupció és un greu problema també a Catalunya i exigeix una resposta ciutadana contundent, orientada a evitar que es converteixi en una situació endèmica.

II

La corrupció no és només un problema d’immoralitat individual. Ha estat afavorida per un model econòmic en el que l’especulació privada, l’ erosió de la gestió publica, la privatització i la mercantilització de moltes activitats i serveis públics necessaris per la vida humana ha donat guanys considerables a determinats grups empresarials i ha debilitat el sentit del servei a la col·lectivitat, perjudicant a la majoria de la població i generant grans costos socials.

III

Al marge dels delictes concrets, hi ha molta responsabilitat política que algú haurà de reconèixer i altres assumir. No podem acceptar ni que es tracti de resoldre la qüestió en clau de mera negociació entre forces polítiques ni els intents d’encobrir les irregularitats i els interessos econòmics en el finançament dels partits polítics. No podem deixar que aquests afers es liquidin amb un mer tràmit parlamentari i una demanda de disculpes amb veu baixa.

IV

La gravetat dels fets requereix una investigació judicial acurada i diligent. El poder judicial ha d’investigar a fons i defensar els drets col·lectius lesionats. No podem acceptar ni tractes de favor ni intromissions polítiques orientades a dilatar el procés i diluir les responsabilitats. El principi de presumpció de innocència i la rellevància dels encausats no es pot utilitzar com excusa per difuminar la gravetat dels fets ni per justificar tractes de favor.

V

Cal per tant refer mecanismes de control públic i col·lectiu, començant per fer funcionar els ja existents (Sindicatura de Comptes, Oficina Anticorrupció, etc.). Però cal anar més enllà, introduint no només mecanismes més efectius de control, sinó reformes en aquells sectors claus que possibiliten la corrupció: política urbanística, contractació pública, mercat financer, etc. Sense reformes en les polítiques de sol i habitatge, la gestió dels serveis públics o el control del sector financer, serà impossible eradicar la corrupció com a pràctica generalitzada.

VI

No es tracta només d’aprovar reformes i manifestar bona voluntat. Un element clau de les reformes ha de ser el de propiciar una major participació activa dels ciutadans i les organitzacions socials. Feia molt temps que entitats i moviments socials denunciàvem irregularitats i especulacions, però sempre han mancat els mecanismes i procediments perquè aquestes veus siguin escoltades. La participació social, ben informada, és la millor garantia per evitar repeticions. Cal un debat ampli al conjunt de la societat de les mesures que cal prendre per sortir de la situació actual. Per això les reformes necessàries han d’incloure mecanismes efectius de transparència i participació social.

VII

Avui més que mai necessitem un reforçament de l’espai públic i l’interès col·lectiu per fer front als múltiples i greus problemes que ens afecten com a societat. I tenim el dret d’exigir una Administració pública als serveis dels ciutadans i no dels interessos privats. Una defensa que no poden fer aquells polítics que tan aviat representen a la col·lectivitat com dirigeixen o assessoren potents grups empresarials.

VIII

Volem participar d’aquest procés perquè sons els interessos col•lectius els que estan en joc. La ciutadania té el dret a exigir transparència i protagonisme en un tema que afecta a tothom. Per canviar les coses es crucial la mobilització i la participació social. La ciutadania, les entitats i organitzacions socials, tenim el deure i la necessitat d’impedir que el que avui ens reuneix no torni a passar. Ens cal actuar com persones actives per transformar una realitat que no ens agrada i que ens fa mal. Tots i totes estem cridats a participar, a exigir canvis, a millorar la nostra vida social.

IX

Diem no a la corrupció. No és un mal endèmic. El podem eradicar. Amb reformes socials i, sobretot amb participació i perquè un altre món es possible i necessari:

En front de la corrupció

Ara es la hora de la participació