dissabte, 8 de desembre de 2007

La falsa polèmica de l'expropiació i la falsa poñèmica de la inconstitucionalitatDes de VdeVivienda volem denunciar la falsa polèmica generada arrel del dictamen del Consell Consultiu en relació a l’article de la proposta de Llei de l’habitatge que introdueix l’expropiació de l’usdefruit dels pisos buits.

Especialment volem denunciar la falsa polèmica generada ahir dimarts per part de partits polítics i mitjans de comunicació quan es va fer públic el dictamen del Consell Consultiu. Ràpidament es va anunciar que aquest dictamen considerava inconstitucional l’article 42.6, quan en realitat en cap moment el dictamen diu que el lloguer forçós de pisos buits sigui inconstitucional, només apunta que caldria detallar millor la seva aplicació per respectar el principi d’igualtat.

VdeVivienda ja va denunciar en el seu moment que el suposat article de l’expropiació, el 42.6, no era tal. De fet, la versió actual d’aquest article a qui beneficia és als propietaris: els hi assegura un munt de diners públics per a rehabilitar i si un cop el pis està rehabilitat, no volen o no el poden vendre, l’administració li fa d’administrador gratis, li troba llogaters i li entrega l’import del lloguer íntegre durant 5 anys. Després d’aquests 5 anys li torna el pis al propietari en perfectes condicions, i tot pagat amb diners públics!

Falses polèmiques que obeeixen a interessos partidistes i animades pels grans mitjans de comunicació. En realitat l’expropiació com a tal no la introdueix la nova llei, perquè ja existeix en les lleis vigents. D’expropiar, ja s’expropia , quan a l’administració i als agents privats els hi convé,sovint per executar plans urbanístics amb finalitats especulatives encobertes sota l’excusa d’un suposat “interès general”.

Ara resulta que l’expropiació temporal de l’usdefruit de pisos buits es considera inconstitucional, i en canvi no ho és l’expropiació de pisos on hi viu gent, quan s’aplica per tal de tirar endavant plans urbanístics, autopistes i carreteres. Llavors no s’alcen veus que proclamin la inconstitucionalitat de l’expropiació.

Segons l’Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de Espanya 2006, presentat fa pocs dies per la ministra Chacón, hi ha 452.921 vivendes buides a Catalunya, el que significa el 13,7% del parc total català.

Inconstitucional és que hi hagi 452.921 habitatges buits a Catalunya mentres gran part de la població no pot accedir a un habitatge, o moltes persones que hi accedeixen ho fan hipotecant-se de per vida, pagant lloguers abusius, amb cada cop més dificultats per arribar a finals de mes.

Inconstitucional és la vulneració sistemàtica de l’article 47 que exhorta a les administracions públiques a garantir l’accés a un habitatge i evitar l’especulació.

Inconstitucional es la vulneració sistemàtica de l’article 33 que supedita la propietat privada a la funció social de la propietat.

Partits polítics i institucions apel•len a la constitucionalitat o inconstitucionalitat només quan els hi convé en funció dels seus interessos que cada cop estan més lluny dels interessos del conjunt de la població. Des de VdeVivienda seguirem denunciant l’ús partidista i demagog que es fa de la Constitució i sobretot seguirem exigint que es faci efectiu el dret a l’habitatge amb properes convocatòries.