dijous, 20 de maig de 2010

Els veïns de Ciutat Vella reclamen que es tanquin tots els apartaments turístics

Els veïns de Ciutat Vella reclamen que en el termini de quatre anys es tanquin tots els apartaments turístics que hi ha al districte, tant els legals com els il·legals. Aquesta és una de les al·legacions que han presentat al nou pla d'usos del districte, que va deixar enllestit la regidora anterior, Itziar González, i que ara està en fase d'aprovació inicial. Les al·legacions, que han presentat en bloc les associacions de veïns dels diversos barris del districte que treballen de manera conjunta a través de la Xarxa Veïnal de Ciutat Vella, exigeixen sobretot una major restricció davant les activitats comercials. Ara serà la nova regidora de Ciutat Vella, Assumpta Escarp, en substitució de l'efímer Carles Martí, que haurà de respondre a aquestes al·legacions.

El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que regula els establiments de concurrència pública, hoteleria i d'altres activitats comercials per als propers quatre anys, ha d'incloure més restriccions, i ser «més valent i coherent amb els seus objectius». Per aconseguir «l'equilibri necessari per a la vida quotidiana», les entitats de Ciutat Vella, que treballen conjuntament a través de la Xarxa Veïnal de Ciutat Vella, reclamen que en el termini de quatre anys tots els apartaments turístics siguin «prohibits». L'argument que dóna Gala Pin, membre d'entitats veïnals de la Barceloneta, és ben clar: «Si l'habitatge ha de tenir una funció social, els pisos turístics no la compleixen.» Fins ara, la difícil convivència entre els apartaments turístics i els veïns que viuen en el mateix edifici ha provocat molts problemes i ha generat centenars de denúncies.

Un altre aspecte que introdueix el nou pla d'usos i que els veïns de Ciutat Vella no veuen bé és la divisió del districte en diverses zones. El pla estableix unes àrees ja massa densificades d'activitat, on pràcticament no es deixa obrir res (Gòtic sud, Raval oest i Raval sud), i d'altres, «de tolerància», on es permet que es desplacin llicències (Drassanes, Rambla i les rondes que volten el districte). Després es delimiten zones intermèdies, on les limitacions arriben a un punt mitjà. En termes generals, en lloc de noves llicències, el pla només inclou propiciar el trasllat de les activitats comercials per reequilibrar tot el districte.

En les al·legacions, els veïns consideren que «la situació del districte no permet la creació de zones receptores de noves activitats». «Cal una acció ferma per a la descongestió, i no només un accés via permuta de llicències existents», conclouen. Així, defensen una «descongestió d'activitats i no el desplaçament del problema», que creuen que és el que pot acabar ocasionant la mobilitat de les llicències, una nova figura introduïda pel districte. Adverteixen, per tant, que la mobilitat de llicències podria tenir un efecte contraproduent i acabar perjudicant «zones que en aquest moment encara tenen tranquil·litat» perquè no tenen «establiments que resultin conflictius».

Els veïns demanen més protecció per al conjunt del districte i les zones que en el pla d'usos s'anomenen «de tolerància». I ho fan amb exemples concrets: argumenten que els carrers Argenteria i Allada Vermell o el passeig del Born «estan tan saturats» com el Raval sud, que en el pla d'usos té la màxima protecció. En aquesta mateixa línia, en les al·legacions s'avisa que la zona portuària «afecta directament els barris propers i requereix un pla especial», amb l'objectiu d'«augmentar el control» que en té el districte.

A banda de demanar més restriccions, els veïns de Ciutat Vella també reclamen «un control i més exigència de les llicències o dels establiments que operen sense», amb un augment, si cal, del nombre d'inspectors i dels serveis jurídics.

Llegir article sencer