divendres, 2 d’octubre de 2009

Wifi Señal de aviso

En aquest enllaç podeu trobar un vídeo de la BBC sobre la problemàtica del Wifi

VEURE VÍDEO


Article aportat per VAC