dimecres, 22 d’octubre de 2008

Cicle: el dret a la ciutat

Aquest dissabte 25 d'octubre, 20h, al Espai Social Magdalenes...

Presentació del llibre SIT Manresa (Servei d'Interpretació Territorial) i debat al voltant de com construir el barri des de baix? (experiències de treball col·laboratiu)

Amb la participació d'Elvira Pujol i Joan Vila Puig (Sitesize) Editors del llibre.

L'experiència SIT Manresa, que dóna nom a aquest llibre, és també l'element articulador i el punt de partida d'un projecte editorial. Els textos que s'inclouen sumen col·laboracions i sinergies de persones d'àmbits en les quals el treball cultural i artístic sobre el territori troba el seu millor complement: la geografia, el paisatge, la participació ciutadana, la gestió del coneixement, la pedagogia, la gestió cultural.... Des de la seva especificitat cadascuna d'elles comparteix la urgència d'un treball i compromís coordinat de rearmament cultural i social.

El SIT (Servei d'Interpretació Territorial) s'ofereix com una plataforma de producció i d'intercanvi de coneixement territorial local, amb la finalitat d'avaluar la transformació present i futura del territori. Una auditoria territorial pública i col·lectiva, que ha de vincular-se necessàriament amb el planejament del territori i la cohesió social.

En un context on la participació ciutadana és instrumentalitzada com a legitimadora d'un urbanisme neoliberal homogeneitzador, considerem necessari obrir espais de debat i trobada on generar visions compartides sobre aquells dispositius (polítics, culturals i pedagògics) que ens permetin definir conjuntament quin barri i quina ciutat volem viure, i de quins mitjans ens dotem per assolir-ho.

Així doncs, entenem la presentació del llibre SIT Manresa com una oportunitat no només per conèixer l'experiència del projecte desenvolupat a Manresa, sinó també com un espai on compartir aprenentatges i estendre les reflexions a la realitat que vivim a Ciutat Vella,

Amb aquest debat volem seguir pouant en la reflexió sobre del dret a la ciutat, que ja hem abordat des de diferents angles (gentrificació, relacions entre moviments socials i associacionisme veïnal, turistificació i privatització de l'habitatge) introduint la variable de les formes de participació, però no des de la perspectiva legitimadora o narcotitzant a la que ens tenen acostumats els poders públics, sinó des d'una vessant transformadora i conflictual, que rebassi els marcs institucionals per debatre i fer efectiu el model de barri i ciutat on volem viure.

Organitza: Espai Social Magdalenes i Sitesize.