dimarts, 6 de setembre del 2011

Resum de la reunió mantinguda amb la Regidora Mercé Homs


A continuació trobareu l'ordre del dia que li vam enviar a la Regidora per a la reunió que es va mantenir el dilluns 5 de setembre, i els punts comentats amb les respostes de la Regidora. 

Són apunts de la reunió i no es tracta d'un acta oficial.

Barcelona, 31 'agost de 2011


Assitents:

Mercé Homs, Regidora
J.M Homdedeu, tècnic de barr
Lourdes López,
Antonio García, 
Pepa Picas, 
Xavier
María del Pino 
Gala Pin
a l'atenció de la Regidora del Districte de Ciutat Vella, Mercé Homs
L'associació de veïns de l'òstia i la plataforma d'afectats en defensa de La Barceloneta es dirigeixen a vostè per exposar-li els temes que tractaran en la reunió del proper 5 de setembre, així com els noms dels assistents a aquesta reunió. La intenció és avançar-li les preocupacions i el treball que fan aquestes dues entitats, així com estalviar temps en la pròpia reunió, i poder comptar ja amb la informació pertinent.
0. Presentació de les dues entitats a la Regidora.


 1. Text Refós i Comissió de seguiment del Text Refós.


La web de Foment de Ciutat Vella anunciava al juny passat la redacció d'un Text Refós per a La Barceloneta, què es convertiria en el nou pla urbanístic de referència pel barri. Arran de la notícia, es generà la xarxa del barri, composada per múltiples entitats i veïns per tal de conformar una comissió de seguiment vinculant d'aquesta redacció.
a) Volem conèixer l'estat en què es troba la redacció de la refosa,


              b) així com si Districte té voluntat de donar-li continuïtat a la formació  
            d'una comissió de seguiment composada pel teixit social de La  
            Barceloneta de caràcter vinculant.


S'adjunta la proposta elaborada pels veïns que ja va estar presentada a la Regidora al mes d'abril


Les dues qüestions plantejades a dalt són les que mereixen més interès per part de les dues entitats, però enllacen amb els següents temes sobre els que creiem oportú tenir informació sobre els següents temes:


d) Clínica Barceloneta: el seu suposat trasllat als terrenys de Nova Bocana, i la construcció en la seva ubicació actual d'habitatge VPO


e) construcció d'habitatge de VPO a la zona marítimo terrestres

Entra en el pack de planejament. S'informarà al respecte


f) situació i calendari d'execució de la Reforma del Moll dels Pescadors i de la II Reforma de Nova Bocana

És el que ens pot donar menys informació, entra a nivell d'Urbanisme de Barcelona. Són partidaris de planejament i de comissió de seguiment, s'ha d'informar al respecte amb Hàbitat urbà. Són partidaris, perquè la Barceloneta és un lloc estratègic, entre d'altres, pel Front Marítim.
Assegura que el projecte està aturat i el rellotge no corre.

Abans de Nadal ens hem de poder tornar a trobar per fer un calendari, per parlar de com actuem amb comissió de seguiment i començar.

Això ha de continuar en marxa.

Suposa que no hi haurà cap problema en donar els documents que té l'equip redactor.

Paquet de documents que se li passa a l'empresa. Es compromet a passar-nos els textos i documents que té l'empresa després de festa major 


 1. Cooperativa obrera Popular el Siglo XX. La voluntat és presentar a la Regidora les demandes i el treball veïnal que s'està fent envers aquest espai.


Respecte a l'edifici volem conèixer qui són els seus actuals propietaris, en quin estat es troben les negociacions per part del Districte amb ells per adquirir l'edifici.

La informació que té és que hi havia negociacions fetes, s'anava a comprar, però es va aturar. Perquè “nosaltres” vam dir que no [sic.]

demana temps per esberinar com està el tema i què passa amb la propietat i la possibilitat d'adquisició. Se li explica el frau que hi ha en el procés d'adquisició i se li demana que actuï per desfer aquest frau. Ho mirarà

Es compromet a  tenir i donar-nos informació a principis de novembre.

Hi ha un compromís de que serà el barri qui decidirà, i serà pel barri.
El compromís dels veïns és fer-li arribar un document que expliqui què s'enten com equipament social 


 1. Local: la Regidora coneix la demanda història d'aquestes dues entitats de poder comptar amb un espai per poder desenvolupar la seva tasca amb menys precarietat. Es tractaria de parlar de les possibles opcions amb què compta Districte. 

No és partidària de l'opció de cessió.
Posaran facilitats amb un estàndards comuns.

Volen ajudar [sic.] a la gent que té ganes de fer coses, i veure com es finançarà.

A part, J.M Homdedeu explica que ha parlat amb Parcs i Jardins pel tema batucada, i el local de la platja, no hi ha problema en que es faci servir, cal tancar calendari i condicions.

Es volen assegurar de que al local no li passi res.  veure quina solució posar per quan tanqui local durant l'hivern.


 1. Situació actual del barri: el turisme i les seves conseqüències a l'estiu, les llicències de terrasses, de quina manera es perseguiran ara els HUT's i es garantirà el dret a l'habitatge en un barri amb una greu mancança...

No se'n poden donar cap llicència més.
  Mesures per HUT's: partidària que existeixen en edificis en què no hi han veïns.
  Debat que tenen obert, volen vincular-ho a urbanisme, parlen amb habitatge, turisme (SA?)
  S'ha de tenir una oferta pels turistes, i  multar als que no estiguen en edificis no unificats [aquesta última part és la que té al cap, encara ho estan debatint a nivell intern]
  No està tancat com a tema, pot ser s'ha de fer modificació Pla d'Usos
  “Oferta allotjament turístic que Barcelona ha de tenir”

Procediment: cens legal, i després actuen quan hi han denúncies. 
Se li demana un cens REAL dels apartaments existents i que s'obligui a les terrasses a complir amb les llicències. 


 1. Acord entre l'Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona signat el 30 de novembre de 2001, com a veïns creiem necessari conèixer aquest acord, en què s'han invertit els diners que surten d'aquest acord, així com fer una proposta en relació a això.


Conèixer també si els diners que avançarà l'ajuntament per la construcció del CEIP Mediterrània procedeixen d'aquest acord, i quin és el calendari d'obres previst.
Gener es comencen les obres CEIP. Estan a punt signar conveni amb Gene per vore quan els tornen els diners. La resta va també a la rehabilitació habitatges pescadors

Miles de Viviendas: només surten 6 habitatges. Proposa que ens repensem si volem un  equipament social.

Espai social on puguin intervindre diverses entitats.

Pot ser van a manteniment i rehabilitació habitatge el que sobri dels diners. 
Se li proposa que quan la Generalitat torni els diners del CEIP (prioritat absoluta pel barri), s'inverteixin en rehabilitar l'edifici del Siglo XX, no ho descarta. 
Es farà Consell de barri, i afirma que a la Barceloneta existia i estava constituit [sic.]

I audiència Pública.